//Vi förbättrar vårt webbhotell

Vi förbättrar vårt webbhotell

Vi har idag inlett konfigurationsarbetet med att övergå från inhyrda IP-nummer till vårt eget C-klass IP-nummerspann. Med hjälp av BGP-routing (Border Gateway Protocol) mellan våra internetleverantörer får vi till en transparent lastfördelning och redundans ifall en av linorna skulle fallera.

I samma skede har vi förbättrat vår infrastruktur gällande strömförsörjning i serverrummet vilket gör att vi nu skall klara begränsade strömavbrott utan att våra kunder på webbhotellet märker någon skillnad.

Eftersom vi vill göra övergången till vårt nya IP-spann så transparent som möjligt kommer vi genomföra övergången i flera steg under de närmaste veckorna. Först flyttar vi över våra DNS-servrar, en i taget, för att säkerställa att dessa får genomslag världen över. Nästa steg blir att flytta över vår testmiljö till det nya IP-spannet samt att se till att domäner och subdomäner får uppslag. Sedan kommer vi ge oss på att flytta över våra driftservrar samt företagets egna servrar. Flytten genomförs över ett tidsspann för att kunderna skall uppleva så få driftstörningar som möjligt. Resultatet blir bättre lastfördelning samt högre redundans.

2009-01-21T16:04:59+00:00