Vad är Low Code

Low Code är ett samlingsnamn för utveckling av applikationer ”Appar"
med helt eller delvis grafiska verktyg istället för traditionell kodning

Systemfrustrerad - illustration

Varför Low Code?

Tanken är att det skall vara så pass enkelt och snabbt att utveckla en App så att användare själva kan vara med och styra utvecklingen av sina processer. Begrepp inom Low Code som ”Citizen development” (Medborgarutveckling) är talande för att det i princip skall vara möjligt för alla att utveckla en App.

Enligt en Gartner studie 2021 är det redan idag 41% av de anställda som inte jobbar med IT som ändå är med och sätter samman och styr utvecklingen av sina IT- System. Premium är byggt på en Low Code plattform som heter Claris.

Systemfrustrerad?

System som inte levererar och löser uppgiften skapar frustration och kanske flykt av dina bästa medarbetare. Low Code kommer ur behovet av att enklare kunna påverka sitt IT-stöd så att det löser uppgiften när du ställs mot gamla och nya utmaningar. Med rätt förutsättningar kan Low Code bidra till att organisationer kontinuerligt förbättrar sin digitala affärsverksamhet själva.

Med över 1 miljon användare i världen och som en del av Apple ger Claris plattformar möjlighet att skapa avancerade företagsappar som enkelt kan förändras.

Claris FileMaker

Med FileMaker kan du snabbt bygga grafiskt gränsnitt och datastruktur. Så snart du väljer att ”Spara” är dessa gränsnitt redo att börja användas. Trots enkelheten är funktionerna mycket kraftfulla och tillåter oss på Square Moon att utveckla avancerade lösningar för vitt skilda branscher. Vill du läsa mer vad vi kan skapa med FileMaker skall du läsa här.

Claris Studio

Claris Studio är nästa generations FileMaker och lanserades våren 2022. Med en helt ny teknisk plattform öppnar Claris Studio för en modern webbupplevelse för att bygga appar och arbetsflöden utan krav på programmering. Med olika flöden är det möjligt att exempelvis länka samman inmatningsformulär för att att skapa en order eller registrera data på fältet att löpa smidigt. Claris Studio registrerar data som kan integreras med din existerande Claris FileMaker lösning.