FAQ

Vanligt förekommande frågor gällande våra produkter

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi ställs inför av våra kunder.

Går det att anpassa Premium?

Premium är från grunden skapat för att enkelt kunna anpassas.
Anpassningarna kan variera beroende på kundens specifika behov och verksamhetsområde.

Här är några vanliga anpassningar som vi gör:
Konfiguration av affärsprocesser
Premium kan anpassas för att matcha specifika affärsprocesser och behov som är unika för företaget. Det kan till exempel innebära att lägga till eller ta bort steg i en process, eller att anpassa systemet för att passa företagets struktur och organisation.

Integration av tredjepartsapplikationer
Företag kan ha behov av att integrera andra system eller applikationer med Premium, till exempel för att hantera logistik eller produktionsprocesser. Anpassningar kan göras för att säkerställa en sömlös integration mellan systemen.

Anpassning av rapporter
Premium ger en mängd standardrapporter, men kunder kan ha behov av att skapa anpassade rapporter för att kunna samla in och analysera specifik data på ett mer detaljerat sätt.

Skapande av anpassade fält och moduler
Kunden kan behöva lägga till anpassade fält eller moduler för att hantera specifik information som inte täcks av standardfunktioner i Premium.

Anpassning av användargränssnittet
Användargränssnittet i Premium kan anpassas för att matcha företagets visuella identitet och för att göra det enklare för användare att navigera och utföra uppgifter.

Implementering av säkerhetsåtgärder
Premium kan anpassas för att uppfylla företagets säkerhetskrav, till exempel genom att lägga till fler säkerhetsåtgärder för att skydda känslig information.

Sammanfattningsvis är anpassningar av Premium avgörande för att kunder ska kunna dra full nytta av systemet och uppnå sina affärsmål. Det är viktigt att anpassningarna görs på ett sätt som säkerställer sömlös integration med befintliga system och processer och att de uppfyller företagets specifika behov.

Hur lång bindningstid är det med Premium?

Vår filosofi är inte att binda upp kunder med system dom inte önskar.
Premium har därför ingen bindningstid.

Debitering sker normalt kvartalsvis i förskott för det antal användare som kunden valt.
Inför varje kvartal sdebitering kan kunden minska eller öka antalet användare.
Det gör att det är lätt att växa med systemet samt att bromsa i sämre tider.

Hur ofta kommer det uppdateringar av Premium?

Premium är byggt på en Low-Code plattform som heter FileMaker från Claris, ett helägt dotterbolag till Apple Inc.
Premium fungerar på Windows, macOS, iOS och till viss del i en vanlig webbläsare.
I takt med att Windows och MacOS utvecklas ser Apple till att Claris plattformar utvecklas. FileMaker finns på 15 språk och har miljontals användare över världen.
FileMaker kommer löpande med automatiska uppdateringar ungefär varannan månad och i takt med nyare versioner av operativsystem. Se länk nedan till Filemakers versionshistorik,

Premium ERP introducerades på den svenska marknaden 2018 och växer årligen med allt fler kunder.
På Square Moon utvecklar vi löpande funktionaliteten i Premium med önskemål från nya och befintliga kunder.
Nya versioner av Premium med tillkommande funktionalitet introduceras normalt kvartalsvis.

Så här ser Premiums versionshistorik ut för perioden 2021-2022

1.30 12 febr 2021
1.35 10 maj 2021
1.37 26 aug 2021
1.39 15 okt 2021
1.40 10 dec 2021
1.41 25 febr 2022
1.43 29 apr 2022
1.45 25 aug 2022
1.45.11 30 dec 2022

Hur säkert är Premium?

Krypterad trafik
Premium använder krypterad datatrafik (SSL/TLS-kryptering) och all information har krypterats så att endast avsändaren och mottagaren kan läsa och förstå den. Kryptering är en säkerhetsåtgärd som används för att skydda information från obehörig åtkomst och för att säkerställa integriteten hos den data som överförs över internet.

Multifaktorautentisering (MFA)
MFA är en säkerhetsmetod som kräver att användare verifierar sin identitet genom ytterligare en eller flera enheter samtidigt. MFA är en effektiv säkerhetsåtgärd eftersom det ökar svårigheten för en obehörig att ta sig in i ett konto eller system. Premium använder SMS som valbar autentiseringsväg

Encrytion at rest
Encryption at rest är en säkerhetsmetod som Premium kan använda för att skydda data som lagras i stillastående tillstånd, t.ex. på en hårddisk, en USB-enhet eller en molnlagringstjänst. Med encryption at rest krypteras data innan den sparas på en lagringsenhet och kan bara läsas av en auktoriserad användare med rätt åtkomstnycklar eller autentiseringsuppgifter.

Autentisering
Premium kan integreras med LDAP-, Active Directory- och OAuth-protokoll för autentisering av användare.

Premium är byggt på plattformen FileMaker
FileMaker utvecklas av Claris som är en del av Apple Inc. och sätter säkerheten mycket högt.
Plattformen har inbyggda säkerhetsfunktioner som hjälper till att skydda data från obehöriga åtkomst och förhindrar dataförlust. Plattformen har en SOC 2 cerifiering. SOC 2 (Service Organization Control 2) är en certifiering som visar att FileMaker uppfyller en uppsättning standardiserade krav för informationssäkerhet. Certifieringen utfärdas av en oberoende tredje part och är baserad på American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) Trust Services Criteria.

Övervakning:
Premium ger möjlighet att övervaka användaraktivitet och spåra ändringar som görs på databasen.

Ingår bokföring med Premium?

Nej, ett medvetet val för att skapa Sveriges mest flexibla ERP system var att integrera Premium mot ett ledande Ekonomisystem i molnet.
När Ekonomisystemet hela tiden är i full synkronisering kan all personal jobba endast i Premium och ekonomisystemet skötas endast av ekonomiavdelningen.

Premium har bland annat följande delar inbyggt:


  • Ett eller flera bolag kan köra samma instans av Premium

  • Obegränsat antal resultatenheter

  • Handel med alla momstyper

  • Projektkoppling på intäkter

  • Automatisk periodisering av avtalsintäkter

  • Handel i flera valutor

  • Lagerhantering med automatisk lagervärderingVi rekomenderar Fortnox men har även kopplingar till Visma eEkonomi,

Vad är ett ERP System?

Ett ERP-system (Enterprise Resource Planning) är ett system som hjälper företag att hantera och integrera sina viktigaste verksamhetsprocesser, inklusive försäljning, marknadsföring, ekonomi, lagerhantering, produktion, inköp, och HR. Genom att integrera dessa processer i ett centralt system, kan företag automatisera många manuella uppgifter och förbättra effektiviteten och produktiviteten.

ERP-system är oftast modulära, vilket innebär att de kan anpassas efter företagets specifika behov. De kan också integreras med andra programvarulösningar, till exempel Ekonomisystem (ofta kallade Affärssystem), CRM-system (Customer Relationship Management), SCM-system (Supply Chain Management), MPS-system (Master Production Schedule) för att skapa en mer heltäckande lösning för företaget.

ERP-systemet hjälper företaget att ge en enda, sammanhängande databas över hela organisationen. Detta gör det möjligt för beslutsfattare att fatta mer informerade beslut baserat på aktuella data i dessa register med ett integrerat eller separat BI system
Ett BI-system (Business Intelligence) hjälper företag att omvandla stora mängder data till användbar analysinformation och insikter.

Termerna Affärssystem och ERP-system används ofta synonymt, men det finns en viss skillnad mellan dem. Affärssystem och ERP-system är båda mjukvarulösningar som hjälper företag att hantera sina viktigaste verksamhetsprocesser.

Skillnaden ligger i hur omfattande systemet är och vilken funktionalitet det har. Ett affärssystem är vanligtvis mer av en grundläggande lösning som fokuserar på hantering av grundläggande affärsprocesser, såsom fakturering och bokföring. Det kan också inkludera vissa funktioner som CRM (Customer Relationship Management) och HR (Human Resources).

Å andra sidan är ett ERP-system en mer omfattande lösning som sträcker sig bortom grundläggande affärsprocesser och inkluderar också funktioner som lagerstyrning, produktion, inköp och supply chain management. Ett ERP-system är utformat för att integrera alla delar av företagets verksamhet i en enda, sammanhängande lösning.

Således kan man säga att alla ERP-system är affärssystem, men inte alla affärssystem är ERP-system. Valet mellan affärssystem och ERP-system beror på företagets storlek, verksamhetsomfattning och specifika behov. Mindre företag kanske inte behöver en så omfattande lösning som ett ERP-system medan större företag med mer komplexa verksamheter oftast föredrar en mer robust lösning som ett ERP-system.

Premium ERP & Affärssystem Är ett ERP-system som i integration med Fortnox även ger Bokföring, Kundreskontra och Leverantörsreskontra. Premium är i full synk med Fortnox för att klara såväl försäljning som inköp.

Vad är FileMaker?

FileMaker är en databasplattform som används för att skapa och hantera anpassade databaser för företag och organisationer. Plattformen tillhandahåller en rad verktyg för att bygga databaser, inklusive en grafisk gränssnittsdesigner, en formelberäkningsmotor och en skriptmotor för att automatisera arbetsflöden och processer.
Enligt FileMaker Inc, som är ett dotterbolag till Apple, hade FileMaker över 20 miljoner användare globalt år 2015.

FileMaker kan användas för att bygga system för en rad olika ändamål, inklusive att hantera kunddata, säljflöden, fakturering och projektledningn mm. Det finns också många tredjepartsprogram och tillägg som kan integreras med FileMaker för att utöka dess funktionalitet.

En stor fördel med FileMaker är att det är relativt enkelt att använda, även för användare utan djup teknisk kunskap. Det finns också många resurser tillgängliga för att hjälpa användare att lära sig plattformen och få ut mesta möjliga av den. Sökfunktionen är bland det kraffullaste där allting är sökbart alltid.

Det finns flera fördelar med att använda FileMaker som en databasplattform:

1. Anpassningsbarhet:
FileMaker är en mycket anpassningsbar plattform som kan anpassas för att möta specifika affärsbehov. Det gör att användare själva kan bygga system som är skräddarsydda för deras verksamhet och processer.
2. Användarvänlighet:
FileMaker är en användarvänlig plattform som gör det enkelt att bygga och hantera system. Det kräver inte djupa tekniska kunskaper för att använda plattformen, vilket gör den tillgänglig för en bredare användarbas.
3. Automatisering:
FileMaker har en inbyggd skriptmotor som gör det möjligt att automatisera arbetsflöden och processer. Detta gör det möjligt för användare att spara tid och minska risken för mänskliga fel.
4. Integrering:
FileMaker kan integreras med många andra system och program. Detta gör det möjligt för användare att utöka funktionaliteten för deras system.
5. Säkerhet:
FileMaker har inbyggda säkerhetsfunktioner som skyddar data från obehörig åtkomst. Det finns också möjligheter att anpassa säkerhetsinställningarna för att möta specifika behov.
6. Tillgänglighet:
FileMaker kan köras på en rad olika plattformar, inklusive Windows, Mac, iOS och webben. Detta gör det möjligt för användare att komma åt sina databaser från olika enheter och platser.

Vad kostar Premium ERP & Affärssystem?

Premium kostar 895 SEK per månad plus en kostnad per användare.

Premium driftas då som en molntjänst på AWS och Aderian i Sverige. Drift på Azure är också möjligt.
Detta inkluderar serverlicenser, övervakning och rullande backuper.

Användare av Premium kostar 300 kr per månad upp till 10 användare.
Då ingår licenser för Premium och support till användaren efter genomförd introduktionskurs.

Prisexempel för olika antal användare:


  • 2 395 SEK/mån - 5 användare

  • 3 895 SEK/mån - 10 användare

  • 6 295 SEK/mån - 20 användare
Premium är idag ett av Sveriges mest flexibla affärssystem som tillåter egna anpassningar på en standardplattform.
Priset för Premium är idag under hälften av dess närmaste konkurrenter med motsvarande funktionalitet.

Vi följer SCBs Arbetskostnadsindex (AKI) för tjänstemän inom informations och kommunikationsföretag.

Vilka branscher passar Premium för?

Premium ERP används idag inom flera branscher.
Vi har Fabriker, Grossister, Distributörer, Servicebolag, Cateringbolag mfl som kunder.

Gemensamt för alla är att man använder standarddelen av Premium. Flera har dock egna anpassningar för den unika affären. Gemensamt för 90% av kunderna är också att man använder Fortnox som ekonomisystem vilket Premium är fullt integrerat med.

Exempel på företag som kör Premium:

1. Mönsterkortsfabrik
För att veta vad ett kretskort kommer att kosta genom de olika processerna i fabriken behövdes en anpassning som håller koll på alla arbetsmoment och materialkostnader i produktionen. Det gör också att orderbekräftelsen till kund kan visa exakt hur kortet kommer att produceras. Detta blir tydligt för kunden. Dessutom har Premium räknat ut marginalen på affären för uppföljning. I övrigt så använder man standardversionen av Premium.

2. Printsäljare
Premium har en standard Objektdel där i princip vilken utrustning som helst kan läggas upp i ett avtal. (Kopiatorer, IT, Kaffemaskiner mm). Avtalet reglerar sedan hur den löpande avtalsfaktureringen skall ske samt hur service och support skall regleras. Avtalsfaktureringen är mycket kraftfull och klarar i princip vilka avtal som helst.
Det går att integrera Premium med system som automatiskt hämtar in avläsningar av maskiner för att debitera "klickkostnader"

2. Fönsterförsäljning
Eftersom nästan alla fönster produceras mot beställning är det mycket viktigt att alla detaljer på en orderrad (unikt fönster) konfigureras in i minsta detalj. Med en anpassning finns därför en konfigurator för att sätta mått, glastyp och och de tillbehör som fönstret skall ha. Utöver det ritar systemet upp en bild automatiskt av fönstret för den unika konfigurationen som kommer med på orderbekräftelsen till kund.
En viktig del av funktionerna är också uppdateringen av alla priser på artiklar. Detta så att en order kan tas med aktuella priser för alla tillvalen och fönstrets grundkostnad.
Uppdateringarna i Premium gör också att företaget kan sälja sina Fönster på webbsidan med rätt prisinformation med data som kommer från Premium.


Sedan har vi 30 liknande exempel till som gör Premium så fantastisk flexibelt.
Välkommen med din förfrågan!

Hittade du inte svaret du letade efter?

Ring oss på 031-723 20 20eller maila oss